Για την συμμετοχή στο Φόρουμ προσκλήθηκαν εξέχοντες Ρώσοι και Έλληνες επιστήμονες, πολιτικοί, δημόσια πρόσωπα, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των κοινωνικών οργανώσεων από την Ελλάδα και τη Ρωσία.
Η είσοδος στο Φόρουμ είναι ελεύθερη. Για τη συμμετοχή στο επίσημο δείπνο απαιτείται ειδική πρόσκληση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν δελτίο συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή στο site είτε στη γραμματεία του Φόρουμ στο Ζάππειο Μέγαρο κατά την έλευση τους.
Ηλεκτρονικές αιτήσεις αποστέλλονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016.

Δελτίο συμμετοχής